Mesure et integration : maîtrises de mathematiques : exercises et problèmes avec solutions / O. Arino, C. Delode et J. Genet.

AUTOR: O. Arino -  O. Delode -  J. Genet
ISBN: 2711722031
IDIOMA: fre
PÁGINAS: 238
AÑO: 1976

 
   
RECOMENDADO EN LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS
Análisis real y funcional